לאומית שירותי בריאות ב 360 - סניף מחודש סוקולוב חולון